Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost aprobal prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 14/28.01.2016.

 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobal prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 18/12.02.2015, modificată prin H.C.L. nr. 72/30.04.2015 - Anexa 5.