În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 pct. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, membrii consiliului de administraţie precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în societăţile la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ au obligaţia declarării averii şi a intereselor.

        Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese pot fi vizualizate accesând link-ul de mai jos :

declaratii.integritate.eu/home/navigare/cautare-avansata.aspx