Tarifele practicate pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către  S.C . ECOSERV SIG S.R.L. au fost aprobate în şedinţa Consiliului Local Sighişoara din data de 31 ianuarie 2013 prin H.C.L. Sighişoara nr. 3/31.01.2013, modificată prin H.C.L. Sighişoara nr. 143/29.08.2013, prin H.C.L. Sighişoara nr.  162/26.09.2013 şi prin H.C.L. nr. 60/27.03.2014, modificată prin H.C.L. nr. 127/30.07.2015, astfel:

Tarife construcţii, reparaţii drumuri
Tarife zone verzi
Tarife maşini şi utilaje
Tarife pentru transport în oraş
Tarife pentru transport în afara oraşului
Tarife practicate la Staţia de sortare deşeuri
Tarife practicate Piaţa Agroalimentară
Tarife practicate pentru alte lucrări

Tarife aplicabile în parcările publice cu plată