Raportul asupra activităţii de administrare - semestrul I 2013.

Raport de activitate pe anul 2014, elaborat în baza art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Raport asupra activităţii de administrare - semestrul I 2015

Raport de activitate pe anul 2015, elaborat în baza art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Raport asupra activităţii de administrare - semestrul I 2016.