Activitatea de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă de pe raza municipiului Sighişoara a fost atribuită către S.C Ecoserv Sig S.R.L prin Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C Ecoserv Sig S.R.L.  nr. 16.200/02.08.2012.

Activitatea de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă de pe raza municipiului Sighişoara dă posibilitatea cetăţenilor de a beneficia de locuri de parcare de reşedinţă în parcările amenajate sau în curs de amenajare, pe măsura ce se resistematizează şi modernizează domeniul public/privat aferent acestor spaţii de parcare, pentru fluidizarea traficului rutier şi descongestionarea drumurilor publice.


Date de contact:

BIROU ADMINISTRARE PARCĂRI

            Sighişoara, str. Hermann Oberth nr. 47/II  

           Telefon: 0265.77.22.22

Program:
1 aprilie–31 octombrie, în intervalul orar 7.00 şi 18.00
1 noiembrie–31 martie, în intervalul orar 8.00 şi 17.00

Cererile pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de reşedinţă pentru folosinţă se vor depune la Biroul Administrare Parcări.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune:

I.                   Persoane fizice:

 • Cerere tip
 • Documente privind domiciliul/resedinta: B.I./C.I.;
 • Documente privind dreptul de proprietate/folosinta a imobilului: contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, etc. (daca este cazul);
 • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate/utilizare/folosinţă; documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap si/sau dovada calitatii de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă e cazul;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilitati de parcare pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc de parcare;
 • Dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reşedinţa într-un imobil arondat parcării de resedinta să utilizeze autovehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu;

 II.                Persoane juridice:

 • Cerere tip
 • Certificat de înmatriculare a societăţii;
 • B.I./C.I. a reprezentantului legal;
 • Certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă;
 • Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, contract de inchiriere, act de donaţie, contract de comodat;
 • Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societatii că societatea nu are posibilitate de parcare pentru autoturismul pentru care se solicita atribuirea locului de parcare;

      REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA stabileşte cadrul juridic pentru administrarea parcărilor publice de reşedinţă şi modul de repartizare a locurilor de parcare de resedinta către persoanele fizice şi juridice, aprobat prin H.C.L. nr. 82/25.10.2012, modificată şi completată prin H.C.L. Sighişoara nr. 94/27.06.2013 şi prin H.C.L. Sighişoara nr. 32/27.02.2014.

REGULAMENTUL DE PARCARE, ACCES SI TRAFIC IN CETATEA MEDIEVALA- AICI

Situaţia parcărilor publice de reşedinţă din Municipiul Sighişoara poate fi consultată AICI