Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L a fost aprobat prin H.C.L. Sighişoara nr. 52/30.08.2012

NOTĂ: H.C.L. Sighişoara nr. 52/30.08.2012 şi-a încetat valabilitatea prin H.C.L. Sighişoara prin H.C.L. Sighişoara nr. 20/26.02.2015

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 8/13.02.2015 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, actualizat prin:

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 21/13.05.2015 conform  Anexei nr. 1;

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 36/28.09.2015 conform Anexei nr. 1;